Теа Дент

Во служба на вашето дентално здравје

  • Превенција
    Со правилна грижа до здрави заби
  • Дијагноза
    Навремено откривање на болести на забите
  • Третман
    Напредни стоматолошки третмани во модерни услови

Стоматолошката ординација Теа Дент нуди најнапредни стоматолошки третмани во модерни услови кои нудат комфор и уживање

 

Имплантологија

Имплантирање
Коронки врз импланти
Протези врз импланти
Мостови врз импланти
Одржување

Ендодонција

Лекување
Полнење на канали
Апикотомија

Естетика

Пломби
Белеење
Коронки

Реставратива

Мостови
Коронки
Протези

Превентива

Чистење
Флуоридирање
Залевање
Заштитување

Периодонтална

Чистење
Лекување

Брендови

Внимателно избрани, квалитетни материјали кои ги користиме за пломби и протетика